Begroting 2019

College van kerkrenmeesters Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela

Lasten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Onkosten gebouwen € 19.060 € 17.425 € 15.950
Onkosten kerkhof € 6.079 € 6.500 € 6.000
Pastoraat € 39.365 € 47.650 € 44.862
Kosten kerkdiensten € 1.982 € 2.550 € 2.475
Verplichte bijdragen € 3.117 € 3.100 € 3.050
Vergoedingen € 1.930 € 2.150 € 2.000
Administratiekosten € 3.405 € 3.200 € 3.850
Bankkosten/rente € 307 € 200 € 350
Het Tehuis € 7.997 € 4.200 € 4.500
Totale lasten € 83.242 € 86.975 € 83.537
       
Baten Explotatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Inkomsten gebouwen € 1.526 € 500 € 275
Totaal bijdragen € 60.026 € 58.625 € 55.950
Totaal kerkhof € 18.195 € 13.000 € 13.500
Inkomsten Het Tehuis € 12.248 € 6.500 € 7.000
Totale opbrengsten € 91.995 € 78.625 € 76.725
Saldo € 8.753 -€ 8.350 -€ 6.812

Inleiding

De Hervormde Gemeente van Nieuwe Pekela verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is ook van toepassing op gegevens die op deze website verzameld worden al dan niet anoniem. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gerechtvaardigde activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij gebruiken alleen gegevens wanneer dit nodig is vanwege gangbare en gerechtvaardigde activiteiten van de gemeente of het gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van gerechtvaardigde kerkelijke activiteiten.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is.
 1. Transparantie
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord.
 • Er wordt regelmatig back-ups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen predikant, scriba en de administrateur van De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Persoonsgegevens

In ieder geval worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen; ● naam en voornamen c.q. voorletters; ● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; ● geboortedatum; ● telefoon en email; ● wijk. Daarnaast diverse kerkelijke gegevens als datum doop, datum belijdenis, datum huwelijk, datum overkomst, datum vertrek.

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in de: Ledenadministratie Financiële administratie

Mogelijke foto’s van kerkbezoekers, vrijwilligers of van functionarissen van de kerk.

Verwerking

Persoonsgegevens worden door De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • Uitvoeren van werkzaamheden aan websites en interne communicatie binnen De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.
 • Communicatie over activiteiten van de kerk.
 • Informatie die van direct belang is voor de het uitoefen van gerechtvaardigde activiteiten van De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via:

 • email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

We horen het ook graag wanneer u niet langer vermeld wilt worden op onze zondagse nieuwsbrief of in het kerkblad bij ziekte, verjaardag of huwelijk. Dit kan via bovenstaand mailadres of via de scriba.

ANBI  =   ALGEMEEN  NUT  BEOOGDE  INSTELLING


De Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
 
Informatie:
Kerk        -     RSIN ( fiscaal nummer ) 002674701
Diaconie  -    RSIN ( fiscaal nummer ) 824112477
 
Contactadres Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Beukenlaan 4
9663 EZ  Nieuwe Pekela
Tel:  0597-646628
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Contactadres Diaconie Hervormde Kerk Nieuwe Pekela:
Woortmanslaan 88
9648 AB Wildervank
Tel:  0598-636609
 
Bestuurssamenstelling:
Zie kerkenraad
 
Verwijzing beleidsplan PKN kerk Nederland:  "Met Hart en Ziel"
Naar landelijk beleidsplan:http:// www.protestantsekerk.nl/beleidsplan
 

 

anbi

 

Financieel overzicht 2016    
 Diaconie    
ACTIVA 2016 2015
Vorderingen € 625 € 458
Transitoria € 201 € 229
Geldmiddelen € 24.562 € 26.667
Totaal € 25.388 € 27.354
     
PASSIVA 2016 2015
Reserve € 25.097 € 27.022
Schulden € 291 € 332
Totaal € 25.388 € 27.354
     
Resultaat 2016 2015
Collectes € 4.293 € 4.274
Rente/diverse baten € 91 € 204
Extra bijdragen € 1.411 € 1.626
Algemene kosten  €         1.604-  €           1.706-
Quotum  €            401-  €              380-
Abonnementen  €             55-  €              101-
Ondersteuning van instellingen  €            219-  €              544-
Stille hulp  €         1.500-  €                  - 
D.C.K.S.  €             78-  €              114-
Paas/kerstgroet  €            122-  €              119-
Giften ed.  €         3.461-  €           3.113-
Resultaat  €         1.645- € 27